Forretningsbetingelser for NaturMette

Forbehold:
Jeg tager forbehold for evt. trykfejl i kursusbeskrivelser og andre tekster på hjemmesiden.
Derudover tager jeg forbehold for tydelige fejl i priser på kurser og arrangementer.

Ansvar:
Jeg har, som arrangør, ansvar for fejl og mangler på kurser og arrangementer. Jeg påtager mig ikke ansvar for deltageres forsømmelighed der leder til uheld eller tab – ej heller skader på deltagere eller deres medbragte udstyr som følge af uforudsete hændelser som kan tilskrives en force majeure-situation.

Du har, som deltager, ansvar for at du er fysisk klar til at deltage i de valgte aktiviteter i henhold til de beskrevne deltagerforudsætninger. Du er forpligtet til at rette dig efter de anvisninger og regler der fastsættes af NaturMette – jeg skal naturligvis nok være rimelig 😉 Vælger du ikke at gøre det, kan du blive udelukket fra arrangementet og evt. udgifter i forbindelse hermed afholder du selv.

Du deltager på eget ansvar og risiko, og du skal have en forsikring der dækker dig selv, dine ejendele samt hvis du er skyld i andres ulykke eller tab. NaturMette påtager sig ikke ansvar for skader på private ejendele, med mindre skaden er forvoldt direkte af NaturMette eller andre instruktører fra firmaet.

Bestilling, priser og betaling
Bestilling og betaling af billetter foregår via safeticket.dk på NaturMettes billetside: https://naturmette.safeticket.dk/

Priserne er altid i danske kroner og er ex. moms. Priserne er inkl. eventuelle afgifter og billetgebyr. Ved bestilling betales hele arrangements pris, med mindre andet er aftalt.

Inden et køb skal du godkende de opgivne personlige informationer samt Safetickets handelsbetingelser.

Du har i henhold til købeloven 14 dages fortrydelsesret på dit køb af billet.

Afbestilling, overdragelse og aflysning
Ønsker du som deltager at afbestille din plads på holdet, skal dette ske senest 30 dage inden arrangementets afholdelse. Du vil blive pålagt et afbestillingsgebyr på 50 kr til dækning af udgifter i forbindelse med afbestillingen. Afbestiller du senest 10 dage inden arrangementet vil du få refunderet 50% af kursusgebyret, senere end det vil dit kursusgebyr være tabt. 

Du har dog mulighed for at overdrage din billet til en anden uden problemer, såfremt denne anden lever op til kursets krav for deltagelse. Ønsker du at gøre dette, skal du kontakte NaturMette så hurtigt som muligt – der vil ikke blive opkrævet yderligere betaling, hvis du vælger at overdrage billetten til en anden.

Er kursus eller arrangement kan aflyses, hvis der ikke er tilstrækkeligt med tilmeldinger eller hvis instruktøren bliver ramt af sygdom eller uheld. Bliver et arrangement aflyst fra NaturMettes side vil du få besked så hurtigt som muligt – og naturligvis få alle dine penge tilbage.

Reklamation
Er du utilfreds efter et arrangement, så kontakt mig enten mundtligt eller skriftligt senest 30 dage efter endt afholdelse.

Deltagerinformation
Når du har tilmeldt dig til et arrangement hos NaturMette vil du (om nødvendigt) få tilsendt en mail med praktisk info vedr. arrangementet 10-14 dage før afholdelsen. Det er en god idé at tjekke for evt. særaftaler, så vi er sikre på at få det hele med. Evt. særaftaler skal fremgå af din billet eller en efterfølgende tilsendt mail for at være bindende.

Indsamling af personlige oplysninger
Alle oplysninger om deltagere ligger hos Safeticket, og bliver ikke overdraget til 3. part. Der indsamles ikke personfølsomme oplysninger, blot de informationer der er nødvendige for kommunikation mellem dig og mig: navn, adresse, telefonnummer og mailadresse.

Inden et køb skal du bekræfte de opgivne personlige informationer samt godkende Safetickets handelsbetingelser.

Glemte/tabte sager
Glemmer eller taber du noget på en tur, så kontakt mig så hurtigt du kan, så vi kan sætte en eftersøgning i gang. Jeg vil naturligvis gøre hvad jeg kan for at finde det tabte, men henviser til, at du som deltager selv har ansvaret for din ejendele. Finder jeg glemte sager efter et arrangement vil disse blive gemt i 30 dage.

Firmaets informationer:
NaturMette v/Naturformidler Mette Ósland
CVR: 3014 7367
Gl. Skolevej 10, Valsgaard
9500 Hobro
Tlf: 3029 2602
Kontakt: link til kontakt 

(Opdateret maj 2024)